Wie zijn wij?

Quatre Forte bestaat uit vier amateurmuzikanten die met veel plezier samenwerken. Joke, Erik en Gerjanne speelden ook in de vorige samenstelling van Quatre Forte en Reina is hun in januari 2012 komen versterken, eerst als invalster en nu ook vast. Op deze pagina stellen wij ons allemaal even kort voor, zodat u een beeld heeft van de muzikant die zich achter de saxofoon verschuilt.

Gerjanne

Gerjanne Zijlstra

Mijn naam is Gerjanne Zijlstra en ik woon in Sint Annaparochie. Ik ben werkzaam op het Nordwin college in Leeuwarden en Sneek als docent biologie en dit doe ik met veel plezier. Naast saxofoonspelen rijd ik ook nog regelmatig paard. De liefde voor muziek is er bij mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader en zus spelen viool bij het Fries Kamer Orkest en mijn moeder speelt althoorn bij hetzelfde korps waar ik ook bij speel.

Ik speel nu al een flink aantal jaren altsaxofoon en ben begonnen met lessen te volgen op de muziekschool in Franeker bij Esther de Vries. Bovendien ben ik niet zo lang daarna bij de fanfare Concordia uit Sexbierum terecht gekomen. Hier heb ik tien jaar lang met heel veel plezier gespeeld, totdat er te weinig leden over waren om nog door te gaan. Nu speel ik alweer een aantal jaren bij fanfare Excelsior in Oudebildtzijl.

Via de muziekschool heb ik vaak in een kwartet gespeeld, eerst op de altsax en later op de baritonsax. Dit vond ik zo leuk dat ik de rol van baritonsax binnen de kwartetten altijd ben blijven vervullen. Door de oprichting van Quatre Forte heb ik mijn eigen baritonsax gekocht en ik hoop en denk dat ik met dit kwartet nog een hoop muzikale jaren tegemoet kan zien.

Erik

Erik Hoek

Ik bespeel sinds het voorjaar van 2008 de tenorsax bij Quatre Forte, kom oorspronkelijk uit Harlingen en ben nu woonachtig in Kimswerd. In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als softwareontwikkelaar in automatisering voor de industrie.

Naast tenorsaxofoon in het saxofoonkwartet, speel ik sopraansaxofoon bij het fanfareorkest Ons Genoegen te Marssum en tenorsaxofoon in het Fries fanfare-orkest.

Gezien mijn "technische" achtergrond ben ik binnen het saxofoonkwartet ook de technische man. Zo onderhoud ik deze website, maak zo nu en dan geluidsopnames en daarnaast arrangeer ik, indien nodig, muziekstukken voor het kwartet.

Joke

Joke Kolthof

Mijn naam is Joke Kolthof en ik woon in Bitgummole. Ik ben werkzaam als begeleider bij de JP van den Bent Stichting. Naast het saxofoonspelen heb ik nog een grote passie en dat is paardrijden.

Ik kom uit een muzikale familie waar altijd wel iets met muziek werd gedaan; zo spelen mijn ouders bij een korps (mijn vader op de Bes-Bas en mijn moeder op de Bariton) en vroeger hebben mijn broer en zus ook bij het korps gespeeld. Toen ik 8 jaar was ben ik begonnen met saxofoonspelen op de sopraansaxofoon bij Cresendo in Tzummarum. Hierna heb ik twee jaar bij Hollandia in Bolward gespeeld en ben ik vervolgens naar het Stedelijk muziekorps de Harmonie in Franeker gegaan, waar ik de overstap naar de alt saxofoon heb gemaakt. Hier ben ik in het voorjaar van 2010 gestopt en ben ik mij volledig op het kwartet gaan focussen. Omdat ik het korps toch miste, speel ik sinds december 2014 weer bij een korps, namelijk "Wilhelmina" in Easterein.

Na al die jaren heb ik nog steeds onwijs veel plezier in het saxofoon spelen. Ik vind het erg leuk om bij Quatre Forte te spelen, het geeft mij de uitdaging die ik nodig heb. Ik hoop daarom dat ik het nog vele jaren mag doen.

Reina

Reina Hibma

Mijn naam is Reina Hibma, ik ben 25 jaar oud en ik woon in Leeuwarden. Sinds januari 2012 speel ik sopraansaxofoon bij Quatre Forte. Hiernaast speel ik bij fanfare Constantia Menaam en fanfare Wilhelmina Easterein.

Toen ik 6 was ben ik begonnen met bugelspelen bij muziekvereniging Oranje Minnertsga, maar later ben ik overgestapt naar saxofoon. Vanaf mijn 13e speel ik sopraansaxofoon bij Constantia Menaam. In 2010-2011 heb ik de vooropleiding aan het Prins Claus Conservatorium gevolgd. Tegenwoordig studeer ik verpleegkunde aan de NHL in Leeuwarden.

Ik heb het erg naar mijn zin bij Quatre Forte. Het is een uitdaging om samen te spelen en toe te werken naar verschillende optredens.